Acties in 2019

Ontwikkelingsprojecten

Mauritanië: Huizen bouwen door het hergebruik van plastic flessen

Mauritanie Moeten we u nog het EL EMEL-project in Mauritanië voorstellen ?

Voor de verstrooiden of de nieuwkomers: ADRA Belgium steunt dit project sinds 2018 met het oog op gezonde huisvesting te creëren voor mensen die ziek of verminkt zijn door lepra.

Inderdaad, Mauritanië, met een van de hoogste armoedecijfers ter wereld, wordt ook geconfronteerd met een hoog percentage mensen die getroffen zijn door lepra. Zelfs wanneer ze genezen zijn, blijven ze gemarginaliseerd uit angst voor de ziekte en voor hun verminkingen, waardoor ze dikwijls zwaar zijn gehandicapt.

Vorig jaar was het doel duidelijk: zoveel mogelijk lepra-families in staat stellen om in waardige omstandigheden te leven door hun huizen te herbouwen en hun toegang te geven tot fatsoenlijke latrines. Project in samenwerking met ADRA Mauritanië en de lokale vereniging "AMSPHL" ( Association Mauritanienne de Soutien aux Personnes Handicapées par la Lèpre ) die 40 gezinnen in moeilijkheden groepeert.

Het resultaat ? In 2018, dankzij uw giften, zagen 3 gezinnen hun levensomstandigheden volledig veranderen. In totaal wonen 6 volwassenen en 9 kinderen dankzij u in degelijke woningen en kunnen ze op een meer serene manier denken aan de toekomst.

En daarna ? Dan gaan we verder natuurlijk! Veel gezinnen hebben nog steeds steun nodig om hun huizen te herbouwen. En als de fondsen het toelaten, starten we fase twee van het project door inkomsten genererende activiteiten (tuinbouw, ambachten,.....) te ondersteunen, een gemeenschapswinkel te creëren om de producten te verkopen en de scholing van kinderen van deze gemeenschap te ondersteunen.

Mauritanie Onze vrijwilliger Noémie, die deze zomer ter plaatse was, getuigt hiervan:

"Tijdens mijn verblijf had ik de kans om de 3 huizen te bezoeken die gebouwd werden met behulp van de financiering van ADRA Belgium. Ik ontmoette de families die er wonen en het was magisch om hun glimlach, geluk en enthousiasme te zien!!

Ik kon ook zien waar ze vroeger in woonden en de vergelijking is niet eens mogelijk..... In een van de huizen woonden ze met 15 op 4m2! Het was magisch om de evolutie te zien!

De huizen zijn eenvoudig: 1 enkele kamer met 1 of 2 ramen en niets anders, maar daar is het een ongelooflijke luxe om een stenen gebouw te hebben.

Ik onthoud ervan dat je met weinig gelukkig kan zijn… ze hebben niet veel, maar ze geven je ALLES. Ze beschikken niet over de medische middelen die we in Europa hebben, maar ze slagen erin hun patiënten te verzorgen en te genezen. Het is indrukwekkend om bij zichzelf te denken dat we kunnen leven met minder dan het kwart van het derde van wat we hier hebben.....".

En in 2019 gaan we verder ? Mauritanie

ADRA Mauritanië stelt voor om te innoveren met een nog meer ambitieuse uitdaging voor de lepra-gemeenschap: "Huizen bouwen door het hergebruik van plastic flessen".

Met behulp van een beproefde techniek zullen we de meest voorkomende grondstoffen in Mauritanië gebruiken; zand en gebruikte plastic flessen om de muren van de huizen te bouwen. Elk huis zal ook ramen en deuren hebben.

In een tijd van milieu-uitdagingen heeft dit project vele voordelen:

1. goed zijn voor het milieu;

2. de meeste materialen gratis of tegen lage kostprijs beschikbaar hebben (cement, slib, zand, recycleerbaar afval, stenen, ....);

3. het bevorderen van de verluchting door ramen zodanig te plaatsen dat ook bij hoge temperaturen een goede ventilatie mogelijk is;

4. een betere thermische isolatie bieden dan bij huizen gebouwd met blokken of beton (massief of hol);

5. ook de geluidsisolatie verbeteren;

6. deze huizen kogelvrij maken. Mauritanie

Naast de technische voordelen maakt dit project het ook mogelijk om :

1.te zorgen voor een waardige huisvesting voor 12 zieke of verminkte gezinnen;
2. 10 metselaars binnen de gemeenschap op te leiden;
3. om 8.000 plastic flessen te recycleren;
4. 600 mensen van de lokale gemeenschap te sensibiliseren voor het recycleren van plastic afval.

Bovendien kunnen de metselaars, eenmaal getraind in deze techniek, de leden van de gemeenschap aanmoedigen en helpen om hun eigen huis te bouwen.

Wilt u ook aan dit project deelnemen? We wilden u iets concreets aanbieden, kijk op de volgende pagina, en kies op de plattegrond van het huis welk deel u wilt aanbieden.

Voor 1 huis: Mauritanie

De inzameling van 8000 plastic flessen: 97€/huis
Zand om de flessen te vullen (3 vrachtwagens): 37€/vrachtwagen
Cement om de flessen te fixeren (5 ton): 121€/ton
De steunbalken voor het hele huis (170 stuks): 99€/lot
bakstenen van 20 cm (160 stuks): 93€/lot
bakstenen van 15 cm (45 stuks): 14€/lot
De ramen van het huis (3 ramen): 44€/raam
Het water dat nodig is voor de bouw: 22€
De borstels (6 stuks): 7€/lot
Verfrollen (2 stuks): 12€/lot
Een pot verf (2 potten): 17€/pot