Acties in 2020

ONTWIKKELINGSPROJECTEN

JEMEN: een stille humanitaire crisis...

Al sinds september 2014 woedt in Jemen een burgeroorlog die het voortbestaan van de bevolking bedreigt. Sindsdien heeft het internationale netwerk van ADRA zich gemobiliseerd voor allerlei noodacties (distributie van voedsel, onderdak, gezondheidszorg, etc.).

In 2019 sloot ADRA Belgium zich aan bij haar partners om de eerste slachtoffers van dit verwoestende conflict te hulp te komen: de kinderen.

In 2020 werkt ADRA Belgium ook mee aan de bouw van een medisch centrum in de gebieden die het zwaarst getroffen zijn door de burgeroorlog en de extreme armoede (gouvernementen Al-Hudaydah, Hajjah en Saada).

Ondanks de relatieve stilte van de media blijft de situatie in Jemen zeer kritiek. Er wordt al naar verwezen als de grootste humanitaire crisis ter wereld... Daarom hebben we u meer dan ooit nodig! Ga naar onze gift catalog hieronder en maak het verschil!

Schenk dit jaar iets tastbaars!

Jemen

Jemen

Kies uw geschenk en maakt mee het verschil!

BE43 3101 0480 0001

Via overschrijving naar de rekening van ADRA Belgium
met mededeling: Jemen + item dat u wil schenken

Een stille humanitaire crisis…

In Jemen hebben momenteel naar schatting bijna 24 miljoen mensen behoefte aan humanitaire noodhulp. Kinderen zijn de eerste slachtoffers van dit verwoestende conflict. Naar schatting zijn ongeveer 5 miljoen kinderen ondervoed, waarvan 250.000 met een reëel risico voor hun leven.

Dankzij de acties van ADRA's Jemen Emergency Support (YES) helpt ADRA deze kinderen door hen te voorzien van voedsel, maar ook drinkwater, kleding, gezondheidszorg, muggennetten, etc. In 2019 wordt de inspanning verder versterkt met de samenwerking tussen ADRA Jemen, het ADRA-netwerk en het World Food Program (WFP) om deze ongekende golf van hongersnood te bestrijden.

Yemen

Jemen heeft niet alleen te kampen met een burgeroorlog en hongersnood, maar ook met het risico dat een hele generatie ernstige aandoeningen krijgt die het land in een vicieuze cirkel van armoede en onderontwikkeling kunnen brengen.

Yemen

Dit project zal door de bouw van een medisch centrum, in samenwerking met de lokale autoriteiten en de bevolking, gezondheidszorg bieden aan oorlogsvluchtelingen, met name gericht op kinderen onder 5 jaar en zwangere of zogende vrouwen, de grootste slachtoffers van ondervoeding en gezondheidsproblemen.

Hoe ? Door de bestaande gezondheidsstructuren te ondersteunen en de uitgevoerde acties te versterken: meer gezondheidshulp, medische consultaties en zorgverlening, distributie van voedselbonnen, etc.


Enkele cijfers:


- 445.150 begunstigden in totaal
- 14.080 bijkomende medische consultaties
- 4.550 begunstigden van voedselbonnen – 650 huishoudens

Het doel van dit project is om geleidelijk over te gaan van noodhulp naar ontwikkelingshulp.