ADRA Local Solidarity

COVID-19 : Een ongekende wereldwijde noodsituatie op vlak van gezondheid

Beste lezer,

Naar aanleiding van de beslissingen genomen door de overheid en om de verspreiding van het coronavirus te beperken, worden alle groepsactiviteiten en vergaderingen die in het kader van ADRA zijn gepland, geannuleerd of uitgesteld tot nader order. Er is geen reden tot paniek, maar wees voorzichtig, neem de opgelegde hygiëneregels in acht en vermijd bijeenkomsten.

Het kantoor van ADRA Belgium blijft wel actief om de meest kwetsbare personen in België en in het buitenland te blijven ondersteunen.

Laten we solidair blijven in deze moeilijke tijden, waarin de neiging tot angst en egoïsme de kop opsteekt. Laten we zorgen voor de meest kwetsbaren, zij het in onze familie of in onze omgeving. Veel ouderen zullen er alleen voor staan, laten we aan hen denken. Kleine gebaren (winkelen, telefoongesprekken, etc.) kunnen een verschil maken.

Laten we ook denken aan al die mensen in de wereld die onder deze crisis lijden zonder middelen, zonder onderdak en reservevoorraden of toegang tot basisgezondheidszorg en medicijnen. Uw steun is van vitaal belang, zodat het ADRA-netwerk zich kan blijven inzetten om de meest kwetsbaren, die buiten onze grenzen door deze crisis zijn getroffen, te blijven helpen.

Het ADRA-team
GezondheidsInformatie
Om de verspreiding van verkeerde informatie in deze periode zo veel mogelijk te voorkomen, hebben we hieronder een niet-exhaustieve lijst voor u met links naar webpagina's waarvan de inhoud betrouwbaar is. Deze pagina zal regelmatig worden geüpdatet afhankelijk van de dagelijkse voortgang van de situatie.


Gezondheidsinformatie

Logos Partenaires