In België

Safe Place for Refugees

SupportRefugees

Naast alle politieke, religieuze en economische overwegingen kozen vele burgers de kant van menselijkheid, solidariteit en medeleven. Al meer dan twee jaar zetten duizenden burgers zich in om transmigranten een onderdak te bieden, eten te geven en een hart onder de riem te steken... Binnen het Burgerplatform ter ondersteuning van vluchtelingen helpen ze de "transmigranten" die geen toegang hebben tot enige officiële structuur, op een waardige manier te (over)leven.

Natuurlijk konden we niet gevoelloos toekijken op deze crisis. Daarom hebben we sinds oktober 2017 de hulp ingeroepen van de adventistenbeweging, zowel op Belgisch niveau (Belgisch-Luxemburgse Federatie) als op Europees niveau (Inter-European Division) om aan hun dringende behoeften te kunnen beantwoorden.

Zo kwam het project "Safe Place For Refugees" tot stand.

Het project werd mede mogelijk gemaakt door een uitstekende samenwerking met de vereniging "L'Arche de Bierges" (tehuizen waarin volwassenen met een lichte tot matige mentale beperking opgevangen worden). Dankzij hun minibusjes, onze fondsen en een klein leger vrijwilligers begonnen we aan het einde van het najaar van 2017 aan onze actie, die tot het einde van het voorjaar van 2018 gevoerd werd.

Getuigenissen


De operatie "Safe Place for Refugees" in cijfers

  • 3 minibusjes
  • 4 sympathieke coördinatoren
  • 88 vrijwillige chauffeurs
  • 137 trajecten afgelegd
  • 185 gezinnen ontmoet
  • 995 vluchtelingen ondergebracht
  • afgelegde kilometers

Het idee ? "Transmigranten" van het Maximiliaanpark naar mensen brengen die onderdak willen bieden, maar afgelegen wonen of geen middelen hebben om zich te verplaatsen.

Hoe ? Via sociale netwerken:

Elke vrijdag, zaterdag en zondag (op die dagen is er het meeste volk in het park) contacteerden onze 4 coördinatrices de mensen die onderdak wilden bieden en op zoek waren naar chauffeurs.

Ze verzamelden de vluchtelingen voor de ritten van de 2 of 3 minibussen en stuurden routekaarten naar de chauffeurs.

Wanneer ? 3x per week, wanneer er het meeste volk in het park was:

20.00 uur, IN DE AUTO! Richting het Maximiliaanpark om de coördinatoren van het Burgerplatform voor Overnachtingen te ontmoeten. Tijd om de minibusjes te vullen. En onze chauffeurs vertrekken naar de onderdakverleners.

Kilometers worden afgelegd met de glimlach, een fles water, de verwarming op de hoogste stand, soms muziek en gelach. De onderdakverleners ontvangen ons met open armen en zijn tevreden dat hun 'migranten' veilig zijn aangekomen.

Bij elke rondrit met 250 km meer op de teller, komen onze chauffeurs vermoeid terug van de lange rit maar overtuigd dat, dankzij hun inzet, enkele kleine meisjes en jongens deze nacht onderdak hadden

Deze actie gebeurde in een noodsituatie en we zijn er ons zeker van bewust dat we hiermee geen blijvende oplossing hebben geboden voor de toestand van die vrouwen en mannen. En toch, dankzij tientallen vrijwilligers, honderden opvanggezinnen en duizenden afgelegde kilometers, is dit vooral een mooie getuigenis, een menselijk en zorgzaam gebaar ten opzichte van verlaten mensen.

Het is een manier om hen te zeggen

u bent niet alleen op weg...

De Adventkerk is betrokken

LogoAdventiste The Global Youth Day 2019 (GYD)

GYD is een sabbat (1 van de 52 in het jaar) waarin de Advent jeugd uitgenodigd is om "TEN DIENSTE TE STAAN " in plaats van elke week een eredienst bij te wonen.

Acht miljoen jonge adventisten worden in de straten van steden en dorpen overal ter wereld gemobiliseerd om een levende boodschap te zijn door gerichte dienstverlening. De uiteindelijke bedoeling van GYD is niet om een jaarlijkse activiteit buiten de kerk te creëren; onze echte droom is om van dienstbaarheid een permanente levensstijl te maken. De verantwoordelijken worden aangemoedigd om zich te concentreren op projecten die het hele jaar door kunnen worden verdergezet.

Dit jaar konden de jongeren in samenwerking met ADRA België zich ten dienste stellen in La Porte D'Ulysse, een opvangcentrum voor vluchtelingen. www.bxlrefugees.beLa Porte D’Ulysse: een veilige nacht

et gebouw, dat voorheen gebruikt werd als kantoorruimte, werd beschikbaar gesteld door de Stad Brussel, terwijl het OCMW van Brussel bijdraagt aan de logistiek. Maaltijden worden ook "s avonds en" s ochtends geserveerd voor migranten, die van ongeveer 20u tot 10u in het centrum kunnen verblijven.

Deze prachtige mierenhoop werkt duidelijk dankzij de betrokkenheid van vele vrijwilligers ... De leden van de Advent kerk hebben besloten om deze actie te ondersteunen.

Porte Ulysse

Elke eerste en laatste zaterdag van de maand rollen onze leden de handen uit de mouwen om deze solidariteitsmachine te runnen: Koken, bedden opmaken, vluchtelingen verwelkomen en begeleiden, de taak is lastig maar zo waardevol.

Doe met ons mee !