Wie is ADRA ?

Over ADRA INTERNATIONAL:

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) is een NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) waarvan de zetel zich bevindt in Silver Springs, Maryland, USA. Geschiedenis van de NGO: De NGO ontstond in de jaren 1890 als een vrijwilligersorganisatie van de Kerk der Zevendedags Adventisten. De eerste liefdadigheidsprogramma’s werden georganiseerd in de sloppenwijken van Chicago.

In 1918, net na de Eerste Wereldoorlog, boden de vrijwilligers vooral hulp aan de regio’s die vernietigd waren ten gevolge van conflicten.
Het is pas na de Tweede Wereldoorlog dat de organisatie zich uitbreidt naar Europa, Noord-Afrika en Azië. In 1984 kreeg de organisatie de naam ADRA. Op dat moment stelde ze wereldwijd 600 werknemers en duizenden vrijwilligers te werk.

In 1997 ontvangt ADRA International het "Algemeen Adviserend Statuut“ van de VN-Raad voor sociale en economische aangelegenheden. Het netwerk van ADRA werkt nauw samen met verschillende andere humanitaire organisaties (NGO’s) alsook met organisaties van de Verenigde Naties, meer bepaald met het Wereldvoedselprogramma (WFP – World Food Program), De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties en UNICEF, een organisatie die zich inzet voor het welzijn van kinderen.

Vandaag is ADRA aanwezig in meer dan 120 landen. De organisatie helpt meer dan 30 miljoen mensen overal ter wereld. ADRA ziet ontwikkelingssamenwerking als een proces van integratie, dat zich richt op de werkelijke oorzaken van armoede en tegelijkertijd een omgeving wil garanderen waar de bevolking in hun eigen noden kan voorzien. De projecten die door ADRA worden ondersteund, houden rekening met het geheel van vitale menselijke noden, en baseert zich daarbij op wederzijds respect, opvoeding en erkenning van gelijke rechten.

- Visie:

ADRA is een professioneel, bekwaam en efficient netwerk dat met integriteit en helderheid te werk gaat. ADRA overschrijdt grenzen om risico-en vergeten groepen een stem te geven en vrij te maken en om meetbare, duurzame en geïnformeerde veranderingen aan te brengen in levens en in de maatschappij

- Missie verklaring:

ADRA zet zich samen met armen en moedelozen in om een rechtvaardige en positieve verandering te creëren dankzij solide partnership en verantwoordelijk optreden.